Flinke vorderingen met aanleg natuur

We maken flinke vorderingen met de aanleg van nieuwe natuur in de Hattemerpoort. Van de geplande 120 ha is inmiddels 95 ha gerealiseerd. De voormalige landbouwgrond is omgevormd naar zes verschillende typen natuur, waar diverse kruiden kunnen bloeien en dieren voedsel en schuilplekken vinden. Ook inwoners en recreanten genieten ervan. Eerst verschralen In 2014 zijn […]