Skip navigation MENU

Sloophamer voor de WKC

De sloop van warmtekrachtcentrale (WKC) in Wapenveld is begonnen. Daarmee komt er meer ruimte voor de natuur en de dieren in de Hattemerpoort. Deze centrale ligt namelijk precies in het smalste deel van de Hattemerpoort. Een mooie impuls dus voor het gebied. Eind vorig jaar is de centrale aangekocht door de provincie Gelderland. Na de […]

De tulpen van tante Lien – door Ecoloog Cor Heidenrijk

Tante Lien, een tante van mijn vrouw, was in de jaren 20 van de vorige eeuw geboren op een boerderij in de omgeving van Zwolle. Zij vertelde ons dat zij als klein meisje in het voorjaar, rond Pasen, in de weilanden ‘tulpen’ ging plukken. Voor haar moeder, oma en voor wie ze maar wilde hebben. […]

Flinke vorderingen met aanleg natuur

We maken flinke vorderingen met de aanleg van nieuwe natuur in de Hattemerpoort. Van de geplande 120 ha is inmiddels 95 ha gerealiseerd. De voormalige landbouwgrond is omgevormd naar zes verschillende typen natuur, waar diverse kruiden kunnen bloeien en dieren voedsel en schuilplekken vinden. Ook inwoners en recreanten genieten ervan. Eerst verschralen In 2014 zijn […]

Aankoop warmtekrachtcentrale kans voor natuur

De ecologische verbindingszone van de Hattemerpoort krijgt een sterke impuls door de aankoop van de warmtekrachtcentrale bij Wapenveld. De provincie Gelderland heeft de centrale op het terrein van de voormalige Berghuizer Papierfabriek aangekocht, teneinde deze te slopen. Hierdoor wordt de doorgang voor en het leefgebied van verschillende diersoorten tussen de Veluwe en de IJsselvallei veel […]

Jan Sebus Berghorst zoekt naar de balans

Jan Sebus Berghorst is een ondernemende agrariër. Voor de toekomst van zijn bedrijf heeft hij een helder beeld voor ogen: efficiënt en in balans met de planeet. Het omvormen van landbouwgrond naar natuur in de Hattemerpoort is één van de schakels in de kringloop. Berghorst: “Mijn vrouw en ik wilden de boerderijen van onze beide […]

Eerste hectares nieuwe natuur in de uiterwaarden

In de Hattemerpoort gaat een groene bezem door het landschap. In de uiterwaarden langs de IJssel komt een natuurlijker beheer en ontwikkeling van nieuwe natuur. Het streven is om 120 hectare landbouwgrond om te zetten in natuur. De eerste hectares gaan op de schop bij Hendrik en Ina van den Esker. “Wij zien hier meer […]