Skip navigation MENU

Verbeteren doorgang

In het smalste stuk van de Hattemerpoort worden maatregelen genomen om de doorgang tussen de Veluwe en de IJssel te verbeteren. Een aantal werkzaamheden is al afgerond.

Kibo-terrein

Het Kibo-terrein is een bosperceel in de ‘flessenhals’ van de Hattemerpoort. Het terrein is aangekocht, ingericht en in beheer bij het Geldersch Landschap. Het maakt nu onderdeel uit van de ecologische verbindingszone.

Terrein Berghuizer Papierfabriek (BPF)

Het noordelijke gedeelte van het voormalige BPF-terrein is aangekocht en omgevormd naar nieuwe natuur. Ook de oude warmtekrachtcentrale, waarmee voorheen de energie werd opgewekt voor de papierfabriek, is gesloopt. Flora en fauna hebben nu alle ruimte om zich door het gebied te begeven.

Wildsignaleringssysteem Groteweg/Apeldoornseweg

De Groteweg/Apeldoornseweg is een drukke verkeersverbinding tussen Hattem en Wapenveld. De overstekende dieren kunnen hier worden aangereden. Om dit te voorkomen, is er een wildsignaliseringssyteem geplaatst langs de weg. Als er auto’s langs komen, geeft het systeem een piepsignaal waardoor de dieren niet oversteken. Het systeem heeft ertoe geleid dat er afgelopen jaren minder aanrijdingen zijn geweest. Onder de weg zijn tevens twee dassentunnels aangelegd.