Skip navigation MENU

Uiterwaarden: bijna 100 hectare landbouwgrond wordt natuur

In de Hoenwaard wordt ongeveer 100 hectare landbouwgrond omgevormd naar natuur. Daarvan ligt ongeveer 70 hectare in de gemeente Heerde, de rest in de gemeente Hattem. Een groot deel daarvan wordt beheerd door de boeren in het gebied. Soms wordt de grond afgegraven, zodat de grond verarmd en er een drassige omgeving ontstaat. Dit zorgt voor meer diverse natuur en een aantrekkelijke plek voor weidevogels.

Binnen het agrarisch natuurbeheer worden afspraken gemaakt met de boeren over het maaien, het (niet) bemesten en het gebruik van de grond.

Verschillende soorten graslanden

In de Hoenwaard kunnen bestaande graslanden omgevormd worden naar onder andere vochtig weidevogelgrasland, glanshaverhooiland, stroomdalgrasland en kruiden- en faunarijk grasland.  Ieder soort grasland is weer aantrekkelijk voor andere dieren en planten, waardoor de biodiversiteit wordt vergoot en het ook een aantrekkelijk gebied wordt voor wandelaars en fietsers. Verder wordt onderzocht of versterking en uitbreiding van hardhoutooibos tot de mogelijkheden behoort.

Kwartelkoning

 

Bijzondere planten en dieren

Met de aanleg van meer natuur hopen we ook een aantal bijzonder planten en dieren in het gebied te krijgen, zoals de dotterbloem, kievitsbloem, de kwartelkoning en de porseleinhoen.

Start bij de familie Van den Esker

In mei 2017 is bij de familie Van den Esker gestart met het omvormen van de eerste hectares. Lees hier het interview met de familie.

 

 

Harm Edens op bezoek in de Hattemerpoort

Ook boer Jacob van Emst boert op een natuurlijke manier in de Hattemerpoort. Harm Edens ging op bezoek bij hem.