Skip navigation MENU

Uiterwaarden: 115 hectare landbouwgrond is omgevormd naar natuur

In de Hoenwaard is 115 hectare landbouwgrond omgevormd naar natuur. Daarvan ligt ongeveer 70 hectare in de gemeente Heerde, de rest in de gemeente Hattem. Met enkele grondeigenaren lopen nog gesprekken. Een groot deel van de natuur wordt beheerd door de boeren in het gebied. Soms wordt de grond afgegraven, zodat de grond verarmd en er een drassige omgeving ontstaat. Dit zorgt voor meer diverse natuur en een aantrekkelijke plek voor weidevogels.

Binnen het agrarisch natuurbeheer worden afspraken gemaakt met de boeren over het maaien, het (niet) bemesten en het gebruik van de grond.

Kwartelkoning

Kwartelkoning

Verschillende soorten graslanden

In de Hoenwaard kunnen bestaande graslanden omgevormd worden naar onder andere vochtig weidevogelgrasland, glanshaverhooiland, stroomdalgrasland en kruiden- en faunarijk grasland.  Ieder soort grasland is weer aantrekkelijk voor andere dieren en planten, waardoor de biodiversiteit wordt vergoot en het ook een aantrekkelijk gebied wordt voor wandelaars en fietsers. Verder wordt onderzocht of versterking en uitbreiding van hardhoutooibos tot de mogelijkheden behoort.

Bijzondere planten en dieren

Met de aanleg van meer natuur hopen we ook een aantal bijzonder planten en dieren in het gebied te krijgen, zoals de dotterbloem, kievitsbloem, de kwartelkoning en de porseleinhoen.

De mensen die er wonen

De ontwikkelingen in de Hattemerpoort hebben voor een aantal mensen met hun bedrijven veel invloed. Hoe kijken zij aan tegen de omvorming van landbouw naar natuur en hoe zien zij de toekomst? Hieronder vind je interviews met een aantal van hen.

Jan Sebus Berghorst

Jan Sebus Berghorst

Start bij de familie Van den Esker

In mei 2017 is bij de familie Van den Esker gestart met het omvormen van de eerste hectares. Lees hier het interview met de familie.

‘Binnenkort lopen hier de edelherten’

Thies en Karen Sanders wonen in Hattem en genieten volop van de vogels, hazen, eenden en kikkers in hun tuin, waarin de vijver een prominente plek heeft. Ook aalscholvers en ijsvogels laten zich regelmatig zien en het idee dat er in de nabije toekomst ook edelherten zullen verschijnen, spreekt tot de verbeelding. Thies: “Het is toch prachtig als je je voorstelt dat ze in de toekomst hier zullen lopen? Als het goed is duurt dat niet meer heel lang”. Lees hier het hele interview

Jan Sebus Berghorst zoekt de balans

“De rust die ik hier ervaar, vormt een mooi evenwicht met de enorm bruisende landbouwactiviteiten in de polder. Het draait uiteindelijk allemaal om balans. Dat is belangrijk voor het bedrijf, de planeet en voor ons, als mens”. Lees hier het hele interview met Jan Sebus Berghorst.

Harm Edens op bezoek in de Hattemerpoort

Ook boer Jacob van Emst boert op een natuurlijke manier in de Hattemerpoort. Harm Edens ging op bezoek bij hem.