Skip navigation MENU

Meer variatie op de stuwwal

Op de stuwwal worden de naaldbossen omgevormd naar bossen met meer variatie. Hierdoor ontstaat er meer
afwisseling en wordt het leefgebied van edelherten en andere diersoorten vergroot. Daarnaast worden de bestaande heidevelden met elkaar verbonden, zodat er een corridor ontstaat die de Oldenbroekse Heide verbindt met de uiterwaarden. De heidevelden en corridors zijn belangrijk voor kleine dieren, zoals hagedissen en vlinders. Voor de corridors worden smalle stroken bos omgevormd naar heide. Dit project wordt uitgevoerd door Geldersch Landschap en Kasteelen.