Skip navigation MENU

Gelderkamp: 10 ha landbouwgrond wordt natuur

De Gelderkamp ligt ten westen van de Apeldoornseweg en ten noorden van de Burgemeester Honcooplaan in Hattem. Het terrein bestaat uit droge graslanden, singels en houtwallen.  De landbouwgrond is omgevormd naar kruiden- en faunarijke akkers, waarbij de singels en houtwallen in stand zijn gebleven. Het gebied is een belangrijke schakel tussen de stuwwal en het Apeldoorns Kanaal en is een natuurlijk rustpunt voor bijvoorbeeld reeën en in de toekomst mogelijk ook edelherten.

De 10 ha is inmiddels omgevormd en wordt beheerd door particuliere eigenaren.