Skip navigation MENU

Herontwikkeling Ennerveld

Recreatieterrein Ennerveld en aansluitend het ‘gat van Keijl’, de voormalige vuilstort, liggen midden in de Hattemerpoort. Beide terreinen waren eigendom van het inmiddels failliete Ennerveld B.V. De nieuwe eigenaar, Uniek Parken B.V., heeft plannen om het gebied opnieuw te ontwikkelen.

In het bestemmingsplan heeft het recreatieterrein de bestemming verblijfsrecreatie en het ‘gat’ de bestemming dagrecreatie. Het recreatieterrein ligt bijna helemaal in Natura 2000 Veluwe. Dit betekent dat een eventuele nieuwe ontwikkeling moet voldoen aan de voorwaarden die Natura 2000 stelt.

Inmiddels is er diverse keren overleg geweest met de provincie Gelderland, gemeente Heerde, Dorpsraad Wapenveld, Ondernemersvereniging Wapenveld, Stichting Recreatie Wapenveld, Geldersch Landschap en de Gelderse Natuur en Milieufederatie. Gezamenlijk hebben zij een aantal randvoorwaarden geformuleerd, waarbinnen een herontwikkeling van het recreatieterrein mogelijk is. Het initiatief voor een herontwikkelingsplan ligt bij Uniek Parken B.V.

Op 7 december 2017  is, tijdens de vergadering van Dorpsraad Wapenveld, het masterplan Ennerveld gepresenteerd door architect Philip Vencken. De bezoekers reageerden enthousiast. Met het plan wordt 1,8 van de in totaal 21 hectare van het natuurgebied in beslag genomen. Er komen 53 panoramawoningen, 25 boshuizen en een recreatiegebouw. De woningen kijken uit op het ‘gat van Keijl’.  Het masterplan past binnen de voorwaarden van Natura 2000 Veluwe en de randvoorwaarden van bovengenoemde partijen. Voordat de schop de grond in kan, moeten er nog diverse procedures worden doorlopen.

Bekijk het masterplan Ennerveld