Skip navigation MENU

Aanleg fietsroute in de uiterwaard

Tussen de Werversdijk en Hoenwaardseweg is op de kade van de hoogwatergeul Veessen-Wapenveld een fietspad aangelegd. Het fietspad sluit in het noorden aan op de fietsverbinding Hattem/Zwolle en in het zuiden op Wapenveld en de nieuwe fietsverbinding over de Westdijk langs de hoogwatergeul. Het fietspad maakt daarmee onderdeel uit van een grotere fietsroute.

Eind maart 2017 is gestart met de aanleg van het fietspad. Inmiddels is het fietspad klaar en wordt er volop gebruik van gemaakt.