Skip navigation MENU

Aanleg van een fauna-uittreedplaats in het Apeldoorns kanaal

In de smalle doorgang is het Apeldoorns Kanaal voor veel dieren een onneembare barrière. Aan de westzijde van het kanaal is een natuurvriendelijke oever aangelegd, waardoor dieren gemakkelijk in en uit het kanaal kunnen. Aan de oostzijde (Kanaaldijk) kunnen zij er echter niet uit, vanwege de aanwezige damwand. Daarom wordt er een fauna-uittreed-plaats (FUP) aangelegd. De FUP moet geschikt zijn voor zowel groot wild (edelherten en reeën) als klein wild (dassen). Aanleg van de FUP hangt samen met het verbeteren van de Kanaaldijk als primaire waterkering, door Waterschap Vallei en Veluwe. Beide worden gelijktijdig gerealiseerd, naar verwachting in 2020-2022. Dit deelproject wordt meegenomen in het project Hoenwaard2030 van het Waterschap.

 

Voorbeeld van een fauna-uittreed-plaats.

Foto: Worm Advies