Skip navigation MENU

Hattemerpoort projecten

In de Hattemerpoort worden de projecten afzonderlijk uitgevoerd. Zij volgen ook ieder een eigen planning. Hieronder vind je een overzicht met de uitvoeringsstatus.

 

Project Status
Uiterwaarden; 100 ha landbouwgrond omvormen naar natuur  in realisatiefase
Aanleg fietsroute uiterwaard  afgerond
Aanleg Klompenpad in de Hoenwaard  afgerond
Ontwikkeling camping Kromholt en verbetering ooibos  nog niet gestart
Verkeersluw maken Kanaaldijk  in voorbereiding
Aanleg fauna-uittreed-plaats  in voorbereiding
Meer variatie op de stuwwal  in voorbereiding
Aanleg Ecoduct Tolhuis afgerond
Verbeteren doorgang flessenhals in realisatiefase
Gelderkamp; 10 ha landbouwgrond omvormen naar natuur afgerond
Herontwikkeling Ennerveld in ontwerpfase
IVN Jongeren Adviesbureau afgerond
IVN Gastheren van het landschap loopt tot eind 2018