Skip navigation MENU

Partners

Binnen ‘Hattemerpoort’ werken volgende organisaties samen:

  • Provincie Gelderland
  • Gemeente Heerde
  • Gemeente Hattem
  • LTO-Noord
  • Waterschap Vallei en Veluwe
  • Rijkswaterstaat
  • Geldersch Landschap en Kasteelen
  • Gelderse Natuur en Milieufederatie

De Gelderse Natuur en Milieufederatie (GNMF) is door de provincie aangewezen als gebiedsregisseur voor Hattemerpoort. De GNMF bewaakt onder andere de voortgang en de planning, overlegt en stuurt waar nodig de partijen aan. Ook is de GNMF aanspreekpunt voor derden. Als je vragen hebt, kun je contact opnemen met Joost Reijnen, projectleider Hattemerpoort; j.reijnen@gnmf.nl, 026 352 3741.

Voor de uitvoering van het programma hebben de partijen een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

Hattemerpoort Ondertekening SOK 22sep16