Skip navigation MENU

Jan Sebus Berghorst zoekt naar de balans

Geplaatst op 08-11-2018 in Nieuws.

Jan Sebus Berghorst is een ondernemende agrariër. Voor de toekomst van zijn bedrijf heeft hij een helder beeld voor ogen: efficiënt en in balans met de planeet. Het omvormen van landbouwgrond naar natuur in de Hattemerpoort is één van de schakels in de kringloop.

Berghorst: “Mijn vrouw en ik wilden de boerderijen van onze beide families overnemen, maar daar zette de komst van de hoogwatergeul een streep door. Op de plek waar een nieuwe stal moest komen, stond namelijk de dijk ingetekend. De onderhandelingen met Rijkswaterstaat hebben ertoe geleid dat ons gezin in Dronten een nieuwe start heeft gemaakt, met een nieuwe boerderij”.

Puzzel

“Het was een grote stap voor ons. Ook financieel was het een ingewikkelde puzzel. In Heerde heeft Rijkswaterstaat 60 ha grond overgenomen en bleef er 90 ha over. Met de boerderij in Dronten erbij, rijst dan de vraag hoe je de gronden efficiënt gaat gebruiken. In Heerde loopt nu het jongvee en hebben we diverse percelen omgevormd naar natuur. In de polder is het melkveebedrijf”.

Jan Sebus Berghorst. Foto Marieke Gorkink GNMF

Jan Sebus Berghorst

Toekomstvisie

“We werken toe naar een bedrijf met 500 ha grond, waarin akkerbouw, melkvee en natuur gecombineerd zijn. Het geheel vormt een efficiënte, grondgebonden en duurzame kringloop. Op het akkerland verbouwen we afwisselend bieten, aardappelen, peen, uien en gras. Wat afgekeurd wordt voor menselijk consumptie, gebruiken we als voer voor de koeien. De koeien eten daarnaast gras en het maaisel van de natuurgrond. De mest gebruiken we vervolgens op eigen grond. Ook zijn we bezig om het bedrijf energieneutraal te maken. De daken liggen al vol met zonnepanelen en in de toekomst gaan we investeren in windmolens. Dit totale plaatje zien wij als een toekomstbestendige manier van boeren, wat ook bevestigd wordt door Wageningen”.

Bloemen en kruiden

“In de Hattemerpoort vormen we 35 ha landbouwgrond om naar natuur. Samen met de Gelderse Natuur en Milieufederatie is onderzocht welke natuur bij de grond past. Een groot deel is rijke kleigrond, die eerst verschraald moet worden. Dat proces duurt ongeveer zes jaar en dan komen de bloemen en kruiden eigenlijk vanzelf. We helpen dit proces een beetje door alvast klavers, oude grassoorten en kruidenmengels in te zaaien. Een ander deel is iets armere grond, daar komen de eerste bloemen en kruiden al tevoorschijn. De grond moet verschillend worden beheerd. Een deel wordt gemaaid, een deel blijft staan en een deel kunnen we beweiden. Het is belangrijk om dat af te wisselen, zodat er altijd voedsel en schuilplekken zijn.
Vanuit de Hattemerpoort hebben we nu ook een strook grond langs de Wetering gekocht. Dat loopt tot aan de boerderij van mijn vader in Heerde en wordt ook omgevormd naar natuur. De rust die ik hier ervaar, vormt een mooi evenwicht met de enorm bruisende landbouwactiviteiten in de polder. Het draait uiteindelijk allemaal om balans. Dat is belangrijk voor het bedrijf, de planeet en voor ons, als mens”.

Jan Sebus Berghorst heeft in de Hattemerpoort 35 ha landbouwgrond laten omvormen naar natuur. De percelen zijn aan elkaar getrokken, waardoor twee vrijwel even grote aaneengesloten percelen zijn ontstaan voor met name glanshaverhooiland en kruiden- en faunarijk grasland.
Glanshaverhooiland is voornamelijk van belang voor soorten als oosterse en gele morgenster, weidegeelster, ruige leeuwetand, putter, patrijs en kwartelkoning. Kruiden- en faunarijk grasland is met name aantrekkelijk voor vlinders en andere insecten, vogels en kleine zoogdieren.