Skip navigation MENU

‘Binnenkort lopen hier edelherten’

Geplaatst op 03-05-2018 in Nieuws.

Thies en Karen Sanders wonen in Hattem en genieten volop van de vogels, hazen, eenden en kikkers in hun tuin, waarin de vijver een prominente plek heeft. Ook aalscholvers en ijsvogels laten zich regelmatig zien en het idee dat er in de nabije toekomst ook edelherten zullen verschijnen, spreekt tot de verbeelding. Thies: ‘Het is toch prachtig als je je voorstelt dat ze in de toekomst hier zullen lopen? Als het goed is duurt dat niet meer heel lang.’

Landbouwgrond wordt natuur

Om de edelherten en andere dieren van de Veluwe naar de IJssel te krijgen, wordt er op diverse plekken in de Hattemerpoort landbouwgrond omgevormd naar natuur. Thies en Karen helpen daar aan mee door op twee percelen aan de Apeldoornseweg en een perceel op de hoek Kanaaldijk/Hezenberg de grond om te laten vormen. ‘Wij genieten zelf erg van de natuur en vinden het leuk om iets te doen voor de omgeving’, vertelt Thies over hun motivatie. De percelen aan de Apeldoornseweg zijn inmiddels gereed. De omvorming van het perceel aan de Hezenberg staat voor het najaar van 2018 gepland.

Schuilplaatsen en voedsel aan de Apeldoornseweg

De twee percelen aan de Apeldoornseweg hebben een oppervlakte van 3,7 hectare. Daarbinnen liggen akkers met vier stroken, waarop afwisselend gele mosterd, boekweit, haver en rogge wordt gezaaid. Het gewas wordt niet geoogst en blijft in de winter staan als voedsel voor het wild. Om de akkers ligt een rand, ingezaaid met kruiden als margriet, boterbloem, weegbree en biggenkruid. De rand trekt insecten, bijen en vlinders aan, maar ook vogels als veldleeuwerik, geelgors en patrijs. In de winter is het bovendien een schuilplaats voor muizen, wat weer uilen en andere roofvogels en vossen aantrekt. Thies: ‘Ik vind het boeiend om te zien wat er gebeurt. Er leven dassen en reeën hebben er een mooie schuilplaats. Ik heb er ook bijenkasten staan, die doen het goed daar.’

Aan de slag langs de Hezenberg

Op de hoek van de Kanaaldijk/Heezenberg gaat de schop in het najaar van 2018 de grond in. Thies: ‘We wilden al eerder starten met het perceel, maar het Waterschap trapte op de rem vanwege de Kanaaldijk. Nu bekend is, dat die op de huidige plek blijft liggen, kunnen we aan de slag.’ Aangrenzend aan het perceel van Thies en Karen, ligt een stuk grond van de familie Vaandrager dat ook omgevormd wordt. De percelen worden straks één geheel.

Waterviolier in de sloot

Het huidige grasland op het perceel van Thies en Karen wordt straks ingezaaid met een gras en kruidenmengsels, zodat er kruiden- en faunarijk grasland ontstaat. Dit levert straks een mooi beeld op met onder andere fluitenkruid, duizendblad, ratelaar, avondkoekoeksbloem, gele morgenster, rode klaver en vogelwikke. Op het laagste punt wordt een poel gegraven, die in verbinding staat met de sloot. Het bijzondere aan deze sloot is de aanwezigheid van de zeldzame waterviolier, een plantje met mooie witte bloemetjes.

Hardhoutooibos

Aan de achterzijde van het perceel, dat zicht geeft op het verdeelstation van Tennet, wordt een hardhoutooibos aangeplant en bomen als eik, zwarte els en es. Tegen de Kanaaldijk aan ligt een eikenbos, waarin Thies bijenkasten wil plaatsen. ‘De bijenkasten van de Apeldoornseweg wil ik hierheen halen. Ik heb acht volkeren en zou het leuk vinden als er nog uitbreiding komt. Andere mensen mogen er in overleg ook hun kasten plaatsen.’

Ondersteuning

Het proces om de landbouwgrond om te vormen, neemt al enkele jaren in beslag. Thies vindt dat geen probleem. ‘Het proces heeft zijn tijd nodig en wij hebben goede ondersteuning van ecoloog Cor Heidenrijk. Hij heeft alles voorbereid en de afspraken met de provincie gemaakt over de inrichting en het beheer. Dat is erg prettig.’