Skip navigation MENU

Flinke vorderingen met aanleg natuur

Geplaatst op 28-11-2018 in Nieuws.

We maken flinke vorderingen met de aanleg van nieuwe natuur in de Hattemerpoort. Van de geplande 120 ha is inmiddels 95 ha gerealiseerd. De voormalige landbouwgrond is omgevormd naar zes verschillende typen natuur, waar diverse kruiden kunnen bloeien en dieren voedsel en schuilplekken vinden. Ook inwoners en recreanten genieten ervan.

Eerst verschralen

In 2014 zijn we gestart met een inventarisatie onder particuliere grondeigenaren. Daar is positief op gereageerd, waardoor we na ruim vier jaar een groot deel van de opgave hebben gerealiseerd. Met een aantal grondeigenaren zijn we nog in gesprek, zodat ook de resterende 25 ha natuur aangelegd kan worden. De meeste gronden hebben door het vele bemesten een te rijke voedingsbodem en moeten eerst verschraald worden. Dit gebeurt door het afgraven van de bovenlaag en het inzaaien van grassen en kruidenmengsels. Op sommige percelen duurt het meerdere jaren, voordat de gewenste vegetatie weer de juiste voedingsbodem heeft.

Zes natuurtypen in de Hattemerpoort

De gerealiseerde 95 ha natuur bestaat uit volgende natuurtypen:

6,4 ha vochtig hooiland

53,4 ha kruiden- en faunarijk grasland

16,7 ha glanshaverhooiland

7,9 ha kruiden- en faunarijke akker

9,9 ha vochtig weidevogelgrasland

0,8 ha rivier- en beekbegeleidend bos