Skip navigation MENU

Nieuws

Handen op elkaar voor toekomstscenario ‘Levendige Hoenwaard’

Provincie Gelderland, Rijkswaterstaat, Waterschap Vallei en Veluwe, gemeenten Hattem en Heerde en zeven bewoners/boeren hebben gezamenlijk een toekomstvisie opgesteld voor de Hoenwaard: ‘de Levendige Hoenwaard’. En met succes. Op 6 december 2018 hebben alle betrokken partijen dit toekomstscenario omarmt. Meer informatie hierover vind je op de website van Waterschap Vallei en Veluwe. 

Flinke vorderingen met aanleg natuur

We maken flinke vorderingen met de aanleg van nieuwe natuur in de Hattemerpoort. Van de geplande 120 ha is inmiddels 95 ha gerealiseerd. De voormalige landbouwgrond is omgevormd naar zes verschillende typen natuur, waar diverse kruiden kunnen bloeien en dieren voedsel en schuilplekken vinden. Ook inwoners en recreanten genieten ervan. Eerst verschralen In 2014 zijn […]

Aankoop warmtekrachtcentrale kans voor natuur

De ecologische verbindingszone van de Hattemerpoort krijgt een sterke impuls door de aankoop van de warmtekrachtcentrale bij Wapenveld. De provincie Gelderland heeft de centrale op het terrein van de voormalige Berghuizer Papierfabriek aangekocht, teneinde deze te slopen. Hierdoor wordt de doorgang voor en het leefgebied van verschillende diersoorten tussen de Veluwe en de IJsselvallei veel […]

Jan Sebus Berghorst zoekt naar de balans

Jan Sebus Berghorst is een ondernemende agrariër. Voor de toekomst van zijn bedrijf heeft hij een helder beeld voor ogen: efficiënt en in balans met de planeet. Het omvormen van landbouwgrond naar natuur in de Hattemerpoort is één van de schakels in de kringloop. Berghorst: “Mijn vrouw en ik wilden de boerderijen van onze beide […]

Inwoners bezoeken open dag

Het was zaterdag 9 juni een mooie zonnige dag om een rondje te fietsen door de Hattemerpoort. Inwoners en andere belangstellenden lieten zich tijdens deze eerste open dag informeren over de verschillende deelprojecten. Op zes locaties stonden gidsen klaar om uitleg te geven en vragen te beantwoorden. Zo konden bezoekers onder andere vogels spotten in […]

‘Binnenkort lopen hier edelherten’

Thies en Karen Sanders wonen in Hattem en genieten volop van de vogels, hazen, eenden en kikkers in hun tuin, waarin de vijver een prominente plek heeft. Ook aalscholvers en ijsvogels laten zich regelmatig zien en het idee dat er in de nabije toekomst ook edelherten zullen verschijnen, spreekt tot de verbeelding. Thies: ‘Het is […]

Open dag Hattemerpoort 9 juni van 10.00 – 15.00 uur

Altijd al willen weten wat we nu precies doen om de natuur meer ruimte te geven in de Hattemerpoort en de doorgang voor dieren tussen de Veluwe en de IJssel beter mogelijk te maken? Kom dan op zaterdag 9 juni naar de open dag. Tussen 10 en 15.00 uur vertellen onze gidsen op verschillende locaties […]

Edelhert gesignaleerd in Wapenveld

Wij ontvingen een superleuk bericht van Jan Nitrauw uit Wapenveld. Zijn schoondochter signaleerde een edelhert bij haar huis. Dat is bijzonder. In het gebied ‘De Hattemerpoort’ zijn we namelijk bezig om de ecologische verbindingszone tussen de Veluwe en de IJssel te verbeteren. Het lijkt erop dat het project zijn vruchten afwerpt en de dieren hun […]

Hattem en Heerde zijn tien ‘Gastheren van het Landschap’ rijker

Donderdag 8 maart ontvingen 10 recreatieondernemers uit de gemeenten Hattem en Heerde het IVN Gastheer van het Landschap certificaat uit handen van wethouder Tigchelaar. Met het IVN Gastheer van het Landschap programma, georganiseerd door IVN Gelderland, leren de ondernemers alles over de ontstaansgeschiedenis, natuurwaarden en cultuur- en landschapshistorie van de omgeving Hattem en Heerde. Ook […]

Aanleg trekpontje Apeldoorns Kanaal

Tussen Vrieze’s Erfgoed en het Kloosterbos wordt een trekpontje aangelegd. Wandelaars kunnen zichzelf hiermee overzetten. De aanlegsteigers zijn inmiddels gereed. Binnenkort wordt het pontje ‘in de vaart’ genomen.