Skip navigation MENU

Hattemerpoort

Een groene verbinding tussen Veluwe en IJssel

De Gelderse Natuur en Milieufederatie treedt in opdracht van de provincie Gelderland op als gebiedsregisseur voor de Hattemerpoort.

Over de Hattemerpoort

De Hattemerpoort is een groene verbindingszone tussen de Veluwe en de IJssel, van bijna 2400 hectare. Het gebied is belangrijk voor veel planten en dieren. Daarom is het gebied versterkt. Er zijn obstakels verwijderd, zodat dieren gemakkelijk van de Veluwe naar de IJssel kunnen trekken en omgekeerd. Ook is 115 ha nieuwe natuur aangelegd, die als voedingsbodem dient voor verschillende (nieuwe) planten- en diersoorten. Andere belangrijke doelen om het gebied te versterken waren de herontwikkeling/kwaliteitsverbetering van recreatieterreinen en het uitbreiden en verbeteren van recreatieroutes.

Het project Hattemerpoort bestond uit 11 deelprojecten. Na vier jaar werken zijn nu alle projecten af, of in een vergevorderd stadium. Ze zijn uitgevoerd door verschillende partijen waaronder Geldersch Landschap & Kasteelen, Waterschap Vallei en Veluwe en de gemeenten
Heerde en Hattem. De Gelderse Natuur en Milieufederatie (GNMF) was in opdracht van de provincie Gelderland de gebiedsregisseur.

Enkele gesprekken over aanleg van nieuwe natuur lopen nog. Die krijgen een vervolg binnen
het project ‘Hoenwaard2030’. De voortgang hiervan kun je volgen op www.hoenwaard2030.nl.

Recente nieuwsberichten

Project Hattemerpoort vrijwel afgerond

Het project Hattemerpoort is nagenoeg afgerond. Tussen de Veluwe en de IJssel is in de ... lees meer

Excursie over ecoduct “super” en “leerzaam”

Onder leiding van Joost Reijnen (GNMF) en Lennard Jasper (Staatsbosbeheer) konden 25 mensen er voor ... lees meer
Alle nieuwsberichten

Digitale nieuwsbrief

Om de week verstuurt de Gelderse Natuur en Milieufederatie een digitale nieuwsbrief met alle wetenswaardigheden over een mooi en duurzaam Gelderland. Hierin kun je ook de nieuwtjes van de Hattemerpoort lezen.

Aanmelden