Skip navigation MENU

Nieuws

Project Hattemerpoort vrijwel afgerond

Het project Hattemerpoort is nagenoeg afgerond. Tussen de Veluwe en de IJssel is in de afgelopen vier jaar meer ruimte voor natuur gemaakt. Nieuwe bosjes, waterpoelen en kruidenrijke graslanden zorgen voor allerlei (zeldzame) planten en dieren. Ook zijn er verschillende obstakels opgeruimd. Daardoor kunnen dieren makkelijker tussen de Veluwe en de IJssel heen en weer […]

Excursie over ecoduct “super” en “leerzaam”

Onder leiding van Joost Reijnen (GNMF) en Lennard Jasper (Staatsbosbeheer) konden 25 mensen er voor één keer deze uitzonderlijke tocht bij Wapenveld maken. Joost vertelde over het project Hattemerpoort, waarmee natuurverbindingen worden gerealiseerd tussen Veluwe en IJssel. Lennart legde uit hoe belangrijk een ecoduct is voor de dieren van de natuurgebieden langs snelwegen. We kijken […]

Terrein WKC terug naar de natuur

Op maandag 17 juni zond Omroep Gelderland een mooi item uit over de Hattemerpoort, met daarin aandacht voor de sloop van de Warmtekrachtcentrale (WKC). Het terrein van de WKC wordt terug gegeven aan de natuur. De dieren krijgen daarmee een nog bredere doorgang om van de Veluwe naar de IJssel te kunnen trekken.

Sloophamer voor de WKC

De sloop van warmtekrachtcentrale (WKC) in Wapenveld is begonnen. Daarmee komt er meer ruimte voor de natuur en de dieren in de Hattemerpoort. Deze centrale ligt namelijk precies in het smalste deel van de Hattemerpoort. Een mooie impuls dus voor het gebied. Eind vorig jaar is de centrale aangekocht door de provincie Gelderland. Na de […]

Nieuws over de Hattemerpoort in de huis-aan-huis bladen

In de huis-aan-huisbladen Veluws Nieuws en De Schaapskooi is in december 2018 weer een nieuwe editie van de Hattemerpoort pagina verschenen. Pagina lezen

De tulpen van tante Lien – door Ecoloog Cor Heidenrijk

Tante Lien, een tante van mijn vrouw, was in de jaren 20 van de vorige eeuw geboren op een boerderij in de omgeving van Zwolle. Zij vertelde ons dat zij als klein meisje in het voorjaar, rond Pasen, in de weilanden ‘tulpen’ ging plukken. Voor haar moeder, oma en voor wie ze maar wilde hebben. […]

Handen op elkaar voor toekomstscenario ‘Levendige Hoenwaard’

Provincie Gelderland, Rijkswaterstaat, Waterschap Vallei en Veluwe, gemeenten Hattem en Heerde en zeven bewoners/boeren hebben gezamenlijk een toekomstvisie opgesteld voor de Hoenwaard: ‘de Levendige Hoenwaard’. En met succes. Op 6 december 2018 hebben alle betrokken partijen dit toekomstscenario omarmt. Meer informatie hierover vind je op de website van Waterschap Vallei en Veluwe. 

Flinke vorderingen met aanleg natuur

We maken flinke vorderingen met de aanleg van nieuwe natuur in de Hattemerpoort. Van de geplande 120 ha is inmiddels 95 ha gerealiseerd. De voormalige landbouwgrond is omgevormd naar zes verschillende typen natuur, waar diverse kruiden kunnen bloeien en dieren voedsel en schuilplekken vinden. Ook inwoners en recreanten genieten ervan. Eerst verschralen In 2014 zijn […]

Aankoop warmtekrachtcentrale kans voor natuur

De ecologische verbindingszone van de Hattemerpoort krijgt een sterke impuls door de aankoop van de warmtekrachtcentrale bij Wapenveld. De provincie Gelderland heeft de centrale op het terrein van de voormalige Berghuizer Papierfabriek aangekocht, teneinde deze te slopen. Hierdoor wordt de doorgang voor en het leefgebied van verschillende diersoorten tussen de Veluwe en de IJsselvallei veel […]

Jan Sebus Berghorst zoekt naar de balans

Jan Sebus Berghorst is een ondernemende agrariër. Voor de toekomst van zijn bedrijf heeft hij een helder beeld voor ogen: efficiënt en in balans met de planeet. Het omvormen van landbouwgrond naar natuur in de Hattemerpoort is één van de schakels in de kringloop. Berghorst: “Mijn vrouw en ik wilden de boerderijen van onze beide […]